090 590 33 44 contact@chaythanhtam.com

TÌM ĐẾN QUÁN


Ẩm Thực Chay Thanh Tâm

Đường Ngô Mây 41-43
T.P. Quy Nhơn, Bình Định

Ẩm Thực Chay Thanh
Tâm 2
Đường Trần Cao Vân 141
T.P. Quy Nhơn, Bình Định
Giở mở cửa
Hàng ngày
từ 6h đến 13h30
và từ 15h đến 21h
Giở mở cửa
Hàng ngày
từ 6h đến 13h30
và từ 15h đến 21h

Liên hệ


Bà Vân
: 090 590 33 44
Anh Trân: 093 475 61 98 (Thanh Tâm)
Tiên: 093 398 20 47 (Thanh Tâm 2)
Thi: 0905 905 524 (CM)