090 590 33 44 contact@chaythanhtam.com

Thông tin liên hệ


Bà Võ Thị Xuân Vân
Di động: 090 590 33 44

Anh Trân: 093 475 61 98 (Thanh Tâm)
Tiên: 093 398 20 47 (Thanh Tâm 2)
Thi: 0905 905 524 (CM)

Thông tin quán

 

Ẩm Thực Chay Thanh Tâm
Địa chỉ: Đường Ngô Mây 41-43, T.P. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 093 475 61 98 (Anh Trân)
Giở mở cửa: Hàng ngày từ 6h đến 13h30 và từ 15h đến 21h
Ngày đóng cửa: Chiều và tối mùng 2 và 16 âm lich

Thanh Tâm


Ẩm Thực Chay Thanh Tâm 2
Địa chỉ: Đường Trần Cao Vân 141, T.P. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 093 398 20 47 (Tiên) 
Giở mở cửa: Hàng ngày từ 6h đến 13h30 và từ 15h đến 21h
Ngày đóng cửa: Chiều và tối mùng 2 và 16 âm lich

Thanh Tâm 2