090 590 33 44 contact@chaythanhtam.com

Các dịch vụ

Quán chay Thanh Tâm cũng phục vụ đám tiệc tại gia như:

  • Tiệc cưới chay
  • Cúng
  • Giỗ
  • Tiệc nhà mới

Nếu quý khách cần sự tư vấn xin liên hệ tới địa chỉ hoặc số điện thoại.